Jamdani Sari

জামদানী শাড়ী সম্পূর্ণ হাতে তৈরি রেশম এবং তুলার সুতার সংমিশ্রনে প্রস্তুত এক ধরনের শাড়ী যা মোঘল আমল থেকে এখনো সর্বজন সমাদৃত জামদানী শাড়ীর ডিজাইন গুলো জ্যামিতিক, ওজনে হালকা এবং ব্যাবহারে অনেক আরামদায়ক হয়। তাই অভিজাত মহিলাদের কাছে এই শাড়ীর কদর অনেক

 1. Tangail Jamdani Sari || THP697
 2. Tangail Jamdani Sari || THP696
 3. Tangail Jamdani Sari || THP694
 4. Tangail Silk Jamdani Sari || THP673
 5. জামদানী শাড়ি ।। TMT903
 6. -20%
  Tangail Jamdani Sari || TNM106
 7. -20%
  Tangail Jamdani Sari || TNM08
 8. -20%
  Tangail Jamdani Sari || TNM07
 9. -20%
  Tangail Jamdani Sari || TNM05
 10. -20%
  Tangail Jamdani Sari || TNM04
 11. Tangail Jamdani Sari || THP698
 12. Tangail Jamdani Sari || THP692
 13. Tangail Jamdani Sari || THP669
 14. Jamdani Sari || TCB320
 15. Jamdani Sari || TCB348
 16. Jamdani Sari || TCB355
 17. Jamdani Sari || TCB339
 18. Jamdani Sari || TCB315
 19. Cotton Jamdani Sari || TCB313
 20. Jamdani Sari || TCB301
 21. Jamdani Sari || TCB295
 22. Jamdani Sari || TCB302
 23. Jamdani Sari || TCB303
 24. Jamdani Sari || TCB292
 25. Jamdani Sari || TCB255
 26. Jamdani Sari || TNM105
 27. Jamdani Sari || TNM104
 28. Jamdani Sari || TNM85
 29. Jamdani Sari || TNM84
 30. Jamdani Sari || TNM52
Set Descending Direction
per page

Items 1-30 of 45

Page